Yleistä hankkeesta

OMAN ELÄMÄN NAINEN – hankkeen tarkoituksena on torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Hanke ei pyri suoranaisesti työllistämään vaan keskitytään työelämässä vaadittavien taitojen kehittämiseen, jotta tulevaisuudessa työllistyminen olisi mahdollista. Hanke palvelee myös heitä, joiden on vaikeuksia pysyä työssä.

Hankkeessa kehitetään työpajamalli työelämävalmiuksien edistämiseksi. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat kokemusasiantuntijat, jotka osallistuvat kehittämistyöhön yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa. Työpajamalli koostuu neljästä suunnittelupajasta ja noin kymmenestä työpajasta. Työpajojen sisältö rakentuu suunnittelupajoissa esille nousseiden, naisten yksilöllisten tavoitteiden ohjaamana. Työpajamalli on monistettavissa muidenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen.

Hankkeessa tuotetaan käsikirja työpajatoiminnan käynnistämiseksi sekä ammattikortit ja työelämävalmiuskortit työpajoissa hyödynnettäväksi. Työelämävalmiuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia tulee myös itsenäisesti tehtäväksi ja tulostettavaksi. Löydät ne painamalla portaali-painiketta.

Hankkeen toimintakauden aikana 2017-2019 järjestetään kolme seminaaria, jotka toimivat koulutus- ja tiedotusväylänä sosiaali- ja terveysalan, opetusalan, sekä TE-palveluiden ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Tavoitteena on jakaa tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden edistämisestä ja työelämävalmiuksien kehittämisestä sekä toimia keskustelufoorumina asiasta kiinnostuneille.

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2019 eikä näitä sivuja enää aktiivisesti päivitetä. Kiitämme kaikkia mukana olleita tahoja!

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).